Zawiadomienie o wyborze oferty MOPS.26.1.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty

Przedmiot zamówienia:

Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie

„Postaw na rodzinę”

Dokumenty

Zawiadomienie.pdf (PDF, 367 kB)

Informacja z sesji otwarcia i oceny ofert MOPS.26.1.2017

Informacja z sesji otwarcia i oceny ofert

Przedmiot zamówienia:

Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie

„Postaw na rodzinę”

Dokumenty

Informacja z sesji otwarcia.pdf (PDF, 173 kB)

Ogłoszenie o wynikach w konkursie otwartym dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych 2017

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach w sprawie przyznania dotacji w konkursie ogłoszonym na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U. z 2016r., poz. 1817), w związku z art. 25 ustawy dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 930 z późn. zm.), oraz pełnomocnictwem Burmistrza Korsz na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MOPS w Korszach Nr 10/2017 z dnia 19.08.2017 r w celu dokonania otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty zadania pn: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze” informuję, iż na realizację zadania złożono 1 ofertę:

  1. Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze
    • Wnioskowana kwota: 134 988,00 zł
    • Oferta otrzymała: 36 pkt

Po zapoznaniu się z ofertami i po sprawdzeniu ich kompletności komisja konkursowa jako najkorzystniejszą wybiera ofertę Nr 1 złożoną przez:

Spółdzielnia socjalna „Opoka” ul. Marii Konopnickiej 28, 11-430 Korsze

Wysokość dotacji przyznana na realizację zadania wynosi 134 988,00 zł