Wypłata świadczeń grudzień 2016

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
(gotówka i przelew)
odbędzie się dnia
:

  • 9.12.2016r. (piątek)

Wypłata Świadczeń Rodzinnych, Pielęgnacyjnych
odbędzie się alfabetycznie w następujących terminach
:

  • A-Ż dnia 12.12.2016r. (poniedziałek) (przelewy)

  • A-Ł dnia 12.12.2016r. (poniedziałek) (gotówka)
  • M-Ż dnia 13.12.2016r. (wtorek) (gotówka)