Wypłata świadczeń listopad 2016

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
(gotówka i przelew)
odbędzie się dnia
:

  • 14.11.2016r. (poniedziałek)

Wypłata Świadczeń Rodzinnych, Pielęgnacyjnych
odbędzie się alfabetycznie w następujących terminach
:

  • A-Ż dnia 15.11.2016r. (wtorek) (przelewy)

  • A-Ł dnia 15.11.2016r. (wtorek) (gotówka)
  • M-Ż dnia 16.11.2016r. (środa) (gotówka)