Wypłata zasiłków luty 2016

Informujemy, że zasiłki stałe wypłacane będą dnia:

18.02.2016r. (czwartek)

Informujemy, że zasiłki okresowe, celowe wypłacane będą:

 • A-E dnia 19.02.2016r. (piątek)
 • F-K dnia 22.02.2016r. (poniedziałek)
 • L-R dnia 23.02.2016r. (wtorek)
 • S-Ż dnia 24.02.2016r. (środa)

Wypłata świadczeń luty 2016

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
(gotówka i przelew)
odbędzie się dnia
:

 • 12.02.2016r. (piątek)

Wypłata Świadczeń Rodzinnych, Pielęgnacyjnych
(gotówka i przelew)
odbędzie się alfabetycznie w następujących terminach
:

 • A-Ł dnia 16.02.2016r. (wtorek)
 • M-Ż dnia 17.02.2016r. (środa)

Wypłata zasiłków styczeń 2016

Informujemy, że zasiłki stałe wypłacane będą dnia:

19.01.2016r. (wtorek)

Informujemy, że zasiłki okresowe, celowe wypłacane będą:

 • A-E dnia 20.01.2016r. (środa)
 • F-K dnia 21.01.2016r. (czwartek)
 • L-R dnia 22.01.2016r. (piątek)
 • S-Ż dnia 25.01.2016r. (poniedziałek)

Wypłata świadczeń styczeń 2016

Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
(gotówka i przelew)
odbędzie się dnia
:

 • 13.01.2016r. (środa)

Wypłata Świadczeń Rodzinnych, Pielęgnacyjnych
(gotówka i przelew)
odbędzie się alfabetycznie w następujących terminach
:

 • A-J dnia 14.01.2016r. (czwartek)
 • K-P dnia 15.01.2016r. (piątek)
 • R-Ż dnia 18.01.2016r. (poniedziałek)