Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 19/2020

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 26.10.2020 w sprawie wprowadzenia hybrydowego systemu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

 Zarzadzenie_19-2020.pdf