UWAGA!

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach od dnia
1 czerwca przywraca bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem następujących wymogów sanitarnych:

W holu Ośrodka mogą przebywać maksymalnie 3 osoby w tym samym czasie zachowując dystans 2m od siebie

W pomieszczeniu ze stanowiskiem obsługi może przebywać maksymalnie 1 osoba w tym samym czasie.

Każda osoba wchodząca do Ośrodka musi nosić maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta

Każda osoba wchodząca do Ośrodka zobowiązana jest zdezynfekować ręce w punkcie Dezynfekcji

 

Kasa Ośrodka jest zamknięta. Wypłata świadczeń i zasiłków nastąpi w formie bezgotówkowej (konta bankowe) oraz w formie przekazów pocztowych.

 Numery kont bankowych można podawać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres w treści podając numer konta, rodzaj zasiłku, dane osoby (w tym seria i nr dowodu osobistego) lub w formie papierowej (skrzynka podawcza lub poczta tradycyjna)

 Wnioski działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego można pobierać na stronie: http://www.mops.korsze.com.pl/druki-do-pobrania.html