Badanie opinii dotyczące projektu aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Korsze do roku 2025”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Korsze do roku 2025”.

Projekt strategii: SRPS_Korsze_aktualizacja.pdf

Formularz opinii: Formularz_opinii.docx

Badanie opinii prowadzone będzie do dnia 31 października 2018. Wypełniony formularz należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka lub wysłać elektronicznie na adres: