Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2017

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Korszach w związku z ustalaniem uprawnień do świadczeń na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018 informuje o okresach i wnioskach obejmujących:

 • Świadczenia Rodzinne
 • Fundusz Alimentacyjny
 • Świadczenia Wychowawcze 500+

Okresy i wnioski dotyczące Świadczeń Rodzinnych

 • Okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczyna się od 01-11-2017 r. i trwa do 31-10-2018 r.
 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 16 sierpnia br.
 • wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 sierpnia br.

Okresy i wnioski dotyczące Funduszu Alimentacyjnego

 • okres świadczeniowy 2017/2018 rozpoczyna się od 01-10-2017 r. i trwa do 30-09-2018 r.
 • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 16 sierpnia br.
 • wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 sierpnia br.

Okresy i wnioski dotyczące Świadczenie Wychowawczego 500+

 • okres świadczeniowy 2017/2018 rozpoczyna się od 01-10-2017 r. i trwa do 30-09-2018 r.
 • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 16 sierpnia br.
 • wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 sierpnia br.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty dotyczące uzysku/utraty dochodu
 • zaświadczenie ze szkoły (nie wymagane jeżeli dzieci chodzą do szkoły podstawowej lub gimnazjum)
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za rok 2016
 • zaświadczenie o otrzymanych stypendiach szkolnych za rok 2016
 • zaświadczenie komornicze o wysokości otrzymanych alimentów w 2016 r. (w przypadku, gdy komornik prowadzi egzekucję)
 • wyrok/postanowienie o alimentach
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w przypadku osób składających wniosek o fundusz alimentacyjny)

oraz inne dokumenty w zależności od sytuacji rodziny i w zależności od dodatku do zasiłku rodzinnego, o który ubiegać się będzie wnioskodawca.