Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie wypłat zasiłków z pomocy społecznej w roku 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach informuje, że od dnia 01 stycznia 2018 roku zmienia się struktura wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Tabela terminów wypłat i nowego podziału znajduje się na stronie internetowe i tablicy z ogłoszeniami. Osoby, które posiadają konta bankowe winne zgłaszać fakt ich posiadania pracownikom socjalnym. Wówczas świadczenia będą wypłacane w formie przelewu. Świadczenie, które w dniu wypłat oraz czasie otwarcia kasy nie zostaną pobrane będą zwracane a ich wypłata będzie możliwa w następnym miesiącu. Prosimy zatem o terminowe odbieranie świadczeń.

Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2017

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Korszach w związku z ustalaniem uprawnień do świadczeń na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018 informuje o okresach i wnioskach obejmujących:

  • Świadczenia Rodzinne
  • Fundusz Alimentacyjny
  • Świadczenia Wychowawcze 500+

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2017

Konkurs na stanowisko ds. Kadr, Płac i Obsługi Sekretariatu

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. KADR, PŁAC I OBSŁUGI SEKRETARIATU W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko ds. Kadr, Płac i Obsługi Sekretariatu

Wnioski elektroniczne - Rodzina 500+

W przypadku składanie wniosków na Świadczenie Wychowawcze przez Internet np. strony Banków prosimy o dokładne uzupełnienie pól oraz nie używanie skrótów.

Na co zwracamy uwagę?

  1. Jeżeli dostępne jest do uzupełnienia pole Gmina (nawet jeżeli nie jest obowiązkowe) - wpisujemy Korsze
  2. Jeżeli ktoś posiada dwa imiona - wpisujemy tylko pierwsze
  3. Jeżeli stan cywilny jest "rozwiedziony" lub "w separacji" - do wniosku należy dołączyć skan lub czytelne zdjęcie wyroku sądu
  4. Jeżeli zasądzone są alimenty i wnioskujemy na pierwsze dziecko - do wniosku należy dołączyć skan lub czytelne zdjęcie wyroku sądu
  5. Należy podać CAŁY skład rodziny - klikamy "dodaj członka rodziny" lub "dodaj kolejnego członka rodziny
  6. Dochód brany pod uwagę dotyczy 2014 roku - taki rok wpisujemy we WSZYSTKICH polach dotyczących jakichkolwiek dochodów (również w polu łączna pola alimentów świadczonych na rzecz innych osób z poza rodziny)
  7. Wnioskując na drugie i kolejne dziecko zwracamy uwagę na ich wiek - nie wnioskujemy na najstarsze.

W przypadku błędnie wypełnionego wniosku strona składająca wniosek zostanie pisemnie wezwana do poprawy wniosku lub uzupełnienie braków formalnych.