Ogłoszenia

Komunikat dotyczący składania wniosków na okres 2020/2021

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Korszach w związku z ustalaniem uprawnień do świadczeń na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2020/21 informuje że:

  • świadczenie wychowawcze (500+) jest przyznane do 31.05.2021 r., a zatem od 01.07.2020 r. nie składamy wniosków na ww. świadczenie.
  • wnioski w wersji papierowej na: Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dobry Start 300+ są dostępne w holu Ośrodka lub do samodzielnego wydrukowania http://www.mops.korsze.com.pl/druki-do-pobrania.html
  • wnioski w wersji elektronicznej na: Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Dobry Start 300+ można składać od 1 lipca poprzez portal Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/, portal ZUS PUE: https://www.zus.pl/pue lub poprzez platformę E-PUAP (należy załączyć zeskanowane wypełnione druki)

We wnioskach na Dobry Start 300+ prosimy o podawanie adresu e-mail na który zostanie wysłane powiadomienie o przyznaniu świadczenia. Jest to świadczenie, w którym nie jest wydawana decyzja w wersji papierowej.

Informacja

 

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zwracamy się do mieszkańców gminy Korsze o zachowanie szczególnych środków ostrożności, które mogą zapobiec zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Jak zapobiegać

Należy często myć ręce, używając mydła i wody. Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów – Dlatego też należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Przy kaszlu i kichaniu trzeba zakrywać usta i nos – najlepiej jednorazową chusteczką, którą zaraz potem należy wyrzucić do śmietnika. Jeśli brakuje chusteczki – można ewentualnie kaszleć i kichać w zgięcie łokcia. Dobrze jest zachować co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Najważniejsze informacje

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej objawy przypominają grypę: patogen powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Najbardziej narażone są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, zwłaszcza przewlekłe.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną infolinię, pod którą można uzyskać najważniejsze informacje i poznać zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

 

Na podstawie art.25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn.zm.), art.11 ust.1 pkt 2 i ust.3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) i §5 ust. 2b zarządzenia Burmistrza Korsz Nr OG.0050.190.2019 z dnia 04 grudnia 2019 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KORSZACH

ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta i gminy Korsze.


- załączniki dostępne są w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach – pokój 4 (sekretariat), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach (https://bip.korsze.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach (www.korsze.pl), oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach (https://mopskorsze.bip.gov.pl).
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia zgłoszenia do Urzędu (data wpływu). Zgłoszenie, które wpłynie po ww. terminie, nie będzie podlegać ocenie.

Ogłoszenie Dyrektora MOPS

Nabór do komisji konkursowej

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej

 

Rodzina 500+