Ogłoszenia

Wypłata świadczeń

 

WAŻNE !!!

 

DOTYCZY WYPŁAT WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH PRZEZ MOPS W KORSZACH

 OD STYCZNIA 2016 r. NASTĄPI ZMIANA SPOSOBU PŁATNOŚCI ŚWIADCZEŃ

  DZIEŃ WYPŁATY GOTÓWKOWEJ I PRZELEWU BĘDZIE TAKI SAM

 PROSIMY O DOSTARCZANIE NUMERÓW KONT BANKOWYCH DO PRACOWNIKÓW MOPS

Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2015

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Korszach w związku z ustalaniem uprawnień do świadczeń na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2015/2016  informuje o okresach i wnioskach obejmujących:

  • Świadczenia Rodzinne
  • Fundusz Alimentacyjny

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2015

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

Ogłoszenie

W miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach prowadzone są zapisy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu.

Świadczone usługi będą obejmowały:

  • zapewnienie niezbędnej opieki
  • treningi funkcjonowania w codziennym życiu
  • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
  • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych)
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
  • terapię ruchową (zajęcia sportowe, turystykę i rekreację)

Informacji o możliwości korzystania z ww. placówki udziela Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu, ul. Podzamcze 1, tel 882-134-224 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ul. Mickiewicza 13, tel. 89-754-00-04

Rodziny zastępcze

Plakat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie - Rodzina Czasem Jest Zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie poszukuje chętnych osób na kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.

Więcej informacji pod numerem telefonu 89 751 09 00 lub w dokumencie zawierającym informacje o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze (PDF, 122 kB)