Ogłoszenia

Całodobowa infolinia dla osób bezdomnych

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie warmińsko-mazurskim - schroniska 2015-16.pdf

Wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie warmińsko-mazurskim 2015-16 ośrodki wsparcia.pdf

Wypłata świadczeń

 

WAŻNE !!!

 

DOTYCZY WYPŁAT WSZYSTKICH ŚWIADCZEŃ WYPŁACANYCH PRZEZ MOPS W KORSZACH

 OD STYCZNIA 2016 r. NASTĄPI ZMIANA SPOSOBU PŁATNOŚCI ŚWIADCZEŃ

  DZIEŃ WYPŁATY GOTÓWKOWEJ I PRZELEWU BĘDZIE TAKI SAM

 PROSIMY O DOSTARCZANIE NUMERÓW KONT BANKOWYCH DO PRACOWNIKÓW MOPS

Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2015

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Korszach w związku z ustalaniem uprawnień do świadczeń na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2015/2016  informuje o okresach i wnioskach obejmujących:

  • Świadczenia Rodzinne
  • Fundusz Alimentacyjny

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2015

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

Ogłoszenie

W miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Korszach prowadzone są zapisy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu.

Świadczone usługi będą obejmowały:

  • zapewnienie niezbędnej opieki
  • treningi funkcjonowania w codziennym życiu
  • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
  • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych)
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
  • terapię ruchową (zajęcia sportowe, turystykę i rekreację)

Informacji o możliwości korzystania z ww. placówki udziela Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu, ul. Podzamcze 1, tel 882-134-224 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach, ul. Mickiewicza 13, tel. 89-754-00-04

Więcej artykułów…

  1. Rodziny zastępcze